preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Kozala" Rijeka

Natječaj za stručne suradnike (logoped i psiholog)

Dana 03.05.2022. ravnatelj OŠ Kozala objavljuje natječeje za upražnjena radna mjesta; stručnog suradnika/icu logoped/inja na neodređeno puno radno vrijeme i radno mjesto stručni suradnik/ica psiholog/inja na određeno radno vrijeme.

Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik logoped nije došao niti jedan kandidat.

Nakon provedenog intervjua sa Povjerenstvom za natječaj, kandidati su upućeni i na razgovor sa ravnateljem škole istog dana.

Nakon provedenog intervjua s ravnteljem škole, ravnatelj predlaže Školskom odboru za dobivanje suglasnosti za zapošljavanje, kandidatkinju Katju Ćorić za zapošljavanje na radnom mjestu stručni suradnik psiholog/inja na određeno radno vrijeme.

 


Natječaji za radna mjesta

Dana 11.04.2022. OŠ Kozala objavljuje natječaje za sljedeća radna mjesta:

1. Učitelj/ica geografije

2. Učitelj/ica glazbene kulture

3. Logoped

4. Učitelj/ica slovenskog jezika po modelu C

5. Učitelj/ica prirode i biologije

6. Tajnik/ica školske ustanove

U prilogu se nalazi tekst natječaja.

Mole se kandidati da na testiranje ponesu  obrazac privole, koji se nalazi u privitku.

Intervju s ravnateljem škole održat će se odmah nakon intervjua s povjerenstvom;  26.04.2022.

Nakon intervjua s ravnateljem škole, ravnatelj je sljedeće kandidate natječja predložio školskom odboru za dobivanje suglasnosti za zapošljavanje:

1. Radno mjesto učitelj/ica prirode i biologije- Jelena Kružić

2. Radno mjesto učitelj/ica slovenskog jezika po modelu C- Simona Mahovič

3. Radno mjesto učitelj/ica geografije- Luka Butković

4. Radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture- Zdeslav Brnabić

5. Radno mjesto tajnik/ica školske ustanove- Ana Balas Šeremet 

 


Natječaj za školskog logopeda

15.3.2022. otvoren je natječaj za školskog logopeda

29.3.2022. na natječajni postupak nije došao prijavljeni kandidat


natječaj za učitelja/ice geografije

15.3.2022. otvoren je natječaj za učitelja/ice geografije

06.04.2022. Nakon ponovnog pregleda natječajnog postupka uočena je pogreška u tekstu natječaja, te se odlukom ravnatelja natječaj poništava, (Odluka u privitku).


Natječaj za ravnatelja/icu

19.2.2022. objavljen je natječaj na web stranici škole

18.2.2022. objavljen je natječaj u Narodnim novinama

16.2.2022. Školski odbor je donio odluku o ponovnom raspisivanju natječaja ( odluka u privitku )

31.1.2022. Školski odbor je poništio natječaj ( Odluka u privitku)


Natječaj za učitelja biologije/prirode

3.3.2022. Nakon ponovnog pregleda natječajnog postupka uočena je formalno pravna pogreška u tekstu natječaja u vidu ograničenja dokumenata koji se odnose na dokazivanje hrvatskog državljanstva navedenih taksativno u tekstu natječaja.Obzirom na važeće pravne propise ravnateljica je donijela odluku o poništenju natječaja .( u privitku )

17.2.2022. nakon obavljenog natječajnog postupka i izvješća Povjerenstva ravnateljica upućuje prijedlog Školskom odboru za zapošljavanje kandidata: J. Kružić

2.2.2022. otvoren je natječaj za učitelja biologije/prirode ( u privitku)


Natječaj za učitelja slovenskog jezika

3.3.2022. Nakon ponovnog pregleda natječajnog postupka uočena je formalno pravna pogreška u tekstu natječaja u vidu ograničenja dokumenata koji se odnose na dokazivanje hrvatskog državljanstva navedenih taksativno u tekstu natječaja.Obzirom na važeće pravne propise ravnateljica je donijela odluku o poništenju natječaja .( u privitku )

17.2.2022. nakon obavljenog natječajnog postupka i izvješća Povjerenstva ravnateljica upućuje prijedlog Školskom odboru za zapošljavanje kandidata : S. Mahovič

2.2.2022. otvoren je natječaj za učitelja slovenskog jezika


Natječaj za tajnika/cu

3.3.2022. Nakon ponovnog pregleda natječajnog postupka uočena je formalno pravna pogreška u tekstu natječaja u vidu ograničenja dokumenata koji se odnose na dokazivanje hrvatskog državljanstva navedenih taksativno u tekstu natječaja.Obzirom na važeće pravne propise ravnateljica je donijela odluku o poništenju natječaja .( u privitku )

17.2.2022. nakon provedenog natječajnog postupka i izvješća Povjerenstva ravnateljica upućuje prijedlog Školskom odboru za zapošljavanje kandidata: A.B.Šeremet

2.2.2022. otvoren je natječaj za tajnika/cu


Natječaj logoped - određeno

9.11.2021. Pozivamo sve prijavljene kandidate na provjeru sposobnosti prema priloženom vremeniku ( u privitku).

Otvoren je natječaj za radno mjesto školskog logopeda na puno određeno radno vrijeme.

Natječaj je zatvoren. Kandidat nije dovršio natječajni postupak.


Natječaj za spremačicu

 

12.10.2021. Na prijedlog Natječajne komisije i uz suglasnost Školskog odbora nakon provedenog natječaja na radno mjesto sprmačice bit će primljena Dragica Pravdić.

Natječaj je završio. Pozivamo sve kandidate koji su predali natječajnu dokumentaciju do 30.9.2021. da dođu na razgovor u srijedu, 6.10.2021. u 10,00 sati na razgovor s Natječajnom komisijom. Razgovor će se voditi u prostorima Tajništva. Prilikom dolaska molimo kandidate da poštuju epidemiološke mjere.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj spremacica rujan 21.docx


natječaj za učitelja slovenskog jezika

Natječaj je zatvoren. Odlukom Školskog odbora na natječaj je primljena kandidatkinja K.K.L.


Natječaj za spremača/icu

24.5.2021. Natječaj za spremačicu je zatvoren. Molimo sve kandidate koji su dostavili svoje zamolbe da se odazovu intervju s natječajnom komisijom. Intervju s kandidatima održat će se u četvrtak  27.5.2021. u 10,00 sati u tajništvu OŠ Kozala, A.Kovačića 21.

30.5.2021.Nakon obavljenog Intervjua povjerenstvo je predložilo ravnateljici zapošljavanje kandidata.

U međuvremenu je zaposlenica zbog koje je objavljen natječaj najavila povratak na radno mjesto s 1.6..2021. Ukoliko se zaposlenica vrati na radno mjesto ,kako je najavljeno, zapošljavanje spremača/ice po ovom natječaju neće biti provedeno.

Zahvaljujemo se svim kandidatima na iskazanom interesu.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj- spremacica.docx


Obavijest o načinima i područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata

12.3.2021.

Rezultati natječajnog postupka

Nakon provedenog natječajnog postupka ravnateljica Škole predložit će Školskom odboru zapošljavanje :

1. na radno mjesto učiteljice razredne nastave  (određeno) : Melanija Mohorić

2. na radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika (određeno) : Gabrijela Milanković

3. na radno mjesto učiteljice slovenskog jezika - model C ( određeno - nestručna zamjena) : Ksenija Klovar Lukarić

4. na radno mjesto tajnik Škole ( određeno) : Ena Kaurin

 

11.3.2021. U privitku objavljujemo listu pozvanih kandidata na razgovor s ravnateljicom škole prema prijedlogu Povjerenstva

10.3.2021. U privitku objavljujemo listu pozvanih kandidata na razgovor s povjerenstvon

9.3.2021. U privitku objavljujemo popis pozvanih kandidata

U privitku objavljujemo vremenik i način provođenja natječajnog postupka za objavljene natječaje:

- tajnik/ca

-učitelj/ca razredne nastave

-učitelj/ca hrvatskog jezika

-učitelj/ca slovenskog jezika ( model C)


Natječaj za učitelja slovenskog jezika (model C)

Natječaj za učitelja HJ - određeno

Natječaj za učitelja RN-određeno
Priloženi dokumenti:
Ucitelj razr.nastave.docx


Natječaj za tajnika/cu - određeno
Priloženi dokumenti:
Natjecaj tajnistvo.docx


Natječaj za spremača/icu
Priloženi dokumenti:
spremacica 20.docx


Natječaj za logopeda/icu

Obavijest (3.11.2020.)

Nakon provedenog natječajnog postupka na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka ravnateljica poziva na na razgovor 4.11.2020. u  9,00 sati : Ljiljana Špidla

 

Ponavljamo natječaj za logopeda/icu.

OBAVIJEST: tehničkom pogreškom bili su upisani pogrešni datumi .Provjera znanja i sposobnosti obavit će se 3.11.2020. s početkom u 9 sati prema ispravljenom vremeniku.

Objava natječajnog postupka nakon završetka natječaja:

Obavijest o načinima i područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata

- sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto stručnog suradnika/ce logopeda Škole

Istekom roka natječaja ,nakon urudžbiranja, ocjene pravovremenosti i potpunosti i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz natječaja, na stranicama Škole ( ovo mjesto) bit će objavljen popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji će pristupiti ostalim postupcima provjere pred imenovanim Povjerenstvom.

Svi kandidati/kinje, koji pristupaju provjeru znanja i sposobnosti i intervjuima dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja) i intervjua.

Područja provjere znanja i sposobnosti kandidata

1. Praktična provjera informatičke pismenosti:

03.11.10.2020.( utorak) u 9,00 sati u učionici informatike

Izvori za pripremu: MS Word, MS Excel, MS Outlook,

2.Test provjere intelektualno-kognitivnih i psiholoških sposobnosti:

03.11.2020. ( utorak ) u 9,30 sati

2. Pisani test provjere znanja iz područja rada stručnog suradnika logopeda/ice:

03.11.2020. u 10,00 sati

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja za radno mjesto stručnog suradnika/ice logopeda su:

  1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN 51/2018)
  2. Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

03.11.2020. u 12,00 sati u Uredu ravnatelja, intervju s pozvanim kanditatima/kinjama.

Nakon obavljenog testiranja kandidata, svaki član Povjerenstva utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 10.

Na intervju biti će pozvani kandidati/kinje koji su ostvarili 50 % bodova od ukupnog broja bodova Popis kandidata/kinja, koji se pozivaju na intervju, biti će službeno objavljen na školskim mrežnim stranicama Škole i na ulazu škole 03.11.2020, nakon obavljenog testiranja.

 Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja, praktične provjere i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rijeka,28.10. 2020.

Vremenik ( plan Natječajnog postupka):

16.10.2020.. Objava natječaja na stranicama Škole www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

23.10.2020. Završetak natječaja i

28.10.2020. objava liste pravovaljanih prijava na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

03.11.2020. u 9,00 početak pisane  provjere  ( 9,00 -9,30 informatička pismenost, 9,30 – 10,00 intelektualno kognitivne i psihološke sposobnosti i u 10,00 – 10,30  provjera poznavanja pravnih dokumenta potrebnih za rad stručnog suradnika/ce logopeda).

 Nakon 11,00 sati objava kandidata koji su pozvani na intervju na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_ i ulazu škole.

03.11.2020. u 12,00 Intervju s članovima Povjerenstva , ured ravnatelja. Nakon intervjua objava odluke Povjerenstva ( tri kandidata s najvećim brojem bodova) na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

04.11.2020. u 09,00 razgovor odabranih kandidata s ravnateljicom ( Ured ravnatelja), nakon provedenih razgovora objava odluke o kandidatu za kojeg će ravnateljica zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

09.11.2020. Predviđen početak radnog odnosa odabranog kandidata/kinje

 

 

U Rijeci, 28.10. 2020.                                                                                              Ravnateljica: Kim Anić,prof.


Natječaj za učitelja/ice informatike

Na prijedlog  ravnatelja , uz odobrenje Školskog odbora , ugovor o radu sklopljen je s učiteljem Andrea Saršon.

OBAVIJEST (3.11.2020.)

Na  prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja na razgovor s ravnateljicom pozvani su:

4.11.2020. u 10,00 Vanja Budimski

4.11.2020. u 10,30 Andrea Saršon

OBAVIJEST: tehničkom pogreškom bili su upisani pogrešni datumi .Provjera znanja i sposobnosti obavit će se 3.11.2020. s početkom u 9 sati prema ispravljenom vremeniku.

Natječajni postupak nakon završetka natječaja:

Obavijest o načinima i područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata

- sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice informatike

Istekom roka natječaja ,nakon urudžbiranja, ocjene pravovremenosti i potpunosti i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz natječaja, na stranicama Škole ( ovo mjesto) bit će objavljen popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji će pristupiti ostalim postupcima provjere pred imenovanim Povjerenstvom.

Svi kandidati/kinje, koji pristupaju provjeru znanja i sposobnosti i intervjuima dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja) i intervjua.

Područja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

  1. Test provjere intelektualno-kognitivnih i psiholoških sposobnosti:

03.11.2020. ( utorak ) u 9,30 sati

2. Pisani test provjere znanja iz područja rada učitelja/ice informatike:

03.11.2020. u 10,00 sati

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja za radno mjesto učitelja/ice informatike:

  1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN 51/2018)
  2. Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, NN 82/19)

 

  1. Praktična provjera znanja iz predmeta informatike:

 

3.11.2020. u 10,30 sati

 

Izvor za pripremu:

 

1. Kurikulum nastavnog predmeta informatike za osnovne škole

03.11.2020. u 13,00 sati u Uredu ravnatelja, intervju s pozvanim kanditatima/kinjama.

Nakon obavljenog testiranja kandidata, svaki član Povjerenstva utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju bodovima od 0 do 10.

Na intervju biti će pozvani kandidati/kinje koji su ostvarili 50 % bodova od ukupnog broja bodova Popis kandidata/kinja, koji se pozivaju na intervju, biti će službeno objavljen na školskim mrežnim stranicama Škole i na ulazu škole 02.11.2020, nakon obavljenog testiranja.

 Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja, praktične provjere i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rijeka,28.10. 2020.

 

Vremenik ( plan Natječajnog postupka):

16.10.2020.. Objava natječaja na stranicama Škole www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

23.10.2020. Završetak natječaja i

28.10.2020. objava liste pravovaljanih prijava na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

03.11.2020. u 9,30 početak pisane  provjere  ( 9,30 – 10,00 intelektualno kognitivne i psihološke sposobnosti i u 10,00 – 10,30  provjera poznavanja pravnih dokumenta potrebnih za rad učitelja/ice informatike, 10,30-11,15 praktična provjera znanja iz predmeta informatika).

 Nakon 12,00 sati objava kandidata koji su pozvani na intervju na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_ i ulazu škole.

03.11.2020. u 13,00 Intervju s članovima Povjerenstva , ured ravnatelja. Nakon intervjua objava odluke Povjerenstva ( tri kandidata s najvećim brojem bodova) na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

04.11.2020. u 10,00 razgovor odabranih kandidata s ravnateljicom ( Ured ravnatelja), nakon provedenih razgovora objava odluke o kandidatu za kojeg će ravnateljica zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na www.os-kozalari.skole.hr/natje_aji_radni_odnos_

09.11.2020. Predviđen početak radnog odnosa odabranog kandidata/kinje

 

U Rijeci, 28.10. 2020.                                                                                              Ravnateljica: Kim Anić,prof.

 


Natječaj za voditelja/icu računovodstva

Postupak izbora kandidata po završenom natječaju

Pozivamo kandidate za radno mjesto voditelja/ice računovodstva da pristupe postupku izbora kandidata prema priloženim pravilima ( privitak Obavijest o načinu izbora kandidata )

Na intervju 15.10.2020. u 13,00 sati pozvani su kandidati iz privitka Pozvani kandidati.

Na razgovor s ravnateljicom OŠ Kozala pozvani su kandidati iz privitka Pozvani kandidati za razgovor 16 10 2020


Natječaj za logopeda/icu

Na natječaj se nije prijavio nijedan kandidat.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj logoped-neodre eno (1).docx


Natječaji za radno mjesto stručnog suradnika logopeda i učitelja slovenskog jezika

Postupak vrednovanja kandidata za radno mjesto logopeda- defektologa

30.9.2019. u 15,00 sati održat će se postupak vrednovanja kandidata koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto defektologa-logopeda (2 kandidata) i dostavili dokumentaciju prema natječaju. Komisija za vrednovanje održat će ispit za kandidate iz sljedećih područja:

1. poznavanje rada na računalu ( osnove Worda i Excela, upotreba interneta i elektroničke pošte )

2. poznavanje rada s učenicima s teškoćama ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html - PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU )

3. prava i obveze učitelja u osnovnoj školi ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_51_1018.html - Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoj školi )

Isti dan održat će se i razgovor s Komisijom, a 1.10.2019. razgovor ravnatelja s kandidatima prema odluci Komisije.


Natječaji, rujan 2019.

U privitku objavljujemo natječaje za radna mjesta:

1. školski logoped/ica na neodređeno

2.školski logoped/ica na određeno

3. učitelj/ica slovenskog jezika po modelu C - neodređeno


Natječaj za učitelja slovenskog jezika po modelu C
Priloženi dokumenti:
Natjecaj Slovenski po modelu C.docx


Natječaj za tajnika/cu Škole

Objavljujemo Natječaj za popunjavanje radnog mjesta tajnika/ice Škole na određeno do povratka djelatnice i Objavljujemo način obavljanja provjere kandidata od Povjerenstva za izbor kandidata. Natječaj je objavljen i na stranicama ( oglasnoj ploči ) Zavoda za zapošljavanje  Podružnica Rijeka.

 

28.2.2019. Nakon provjere natječajne dokumentacije na provjeru kandidata pozvani su:


1. FERENAC  LJILJANA
2. STANAREVIĆ GABRIJELA
3. BOBOVEC JELENA
4. LUKENDA IVANA
5. BALAS ŠEREMET ANA
6. PERKOVIĆ SANDRA
7. JOKIĆ INOSLAV
8. MERLIĆ LORENA
9. IVANOV LORENA
10. MARIĆ IVAN
11. PUŠKARIĆ MARINA
12. KALANJ IVAN
13. HEBERLING PETRA
14. DELAŠ AMELIA
15. DERETA JELENA
16. ŠOKČIĆ MARINA
17. KLIĆ JURETĆ IVA
18. STOJANOVA IVANA
19. PRIBETIĆ REBEKAH
20. REREČIĆ ANA
21. HLAČA TOMISLAV
22. TATALOVIĆ SMILJANA
23. JENGIĆ IVANA

Kandidate očekujemo 1.3.2019., petak u 11,30. Molimo da se prije testiranja javite u ured ravnatelja.

 

1.3.2019.

Na intervju 4.3.2019. u  14,00 sati , pozvani su:

1. REBEKAH PRIBETIĆ

2. KALANJ IVAN

3.KLIĆ JURETIĆ IVA

4.FERENAC LJILJANA

5.BALAS ŠEREMET ANA

6.ANA REREČIĆ

 

4.3.2019.

nakon odluke Povjerenstva na razgovor s ravnateljicom Škole 5.3.2019. u 10,00 sati pozvani su:

ANA ŠEREMET BALAS

ANA REREČIĆ

KLIĆ JURETIĆ IVA

5.3.2019.

Prijedlog ravnateljice škole Školskom odboru za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnice) na mjesto tajnice škole je:  ANA ŠEREMET BALAS


Natječaji za učitelje: geografije, slovenskog jezika i logopeda
Priloženi dokumenti:
objava natjecaja -web skole.pdf


Natječaj za učitelja Slovenskog jezika po modelu C

natječaj za učitelja slovenskog jezika

natječaj je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje 28.12.2016.


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj je objavljen u Novom listu 22.12.2016.

Priloženi dokumenti:
natjecaj za ravnatelja.BMP


Natječaj

Natječaj za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika  i učitelja engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme za zamjenu učitelja/ica koji se nalaze na bolovanju.

Najtečaj je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje  u periodu od 30.09. zaključno s 07.10.2016. godine.


Natječaji

Priloženi dokumenti:
natjecaj.docx


Natječaj

Natječaj

Natječaj

Natječaj

 Natječaj za učiteljem/icom engleskog jezika objavljen je uz web stranice škole i na Zavodu za zapošljavanje od 13.03.2015. godine zaključno s 20.03.2015. godine..


 

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 90/2011) koji je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine, škola je dužna natječaje za radna mjesta objavljivati na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole.

 


Static HTML

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

ANKETA
Podržavate li STEM revoluciju?
Oglasna ploča
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Anketa
Jeste li znali da je u Rijeci postojala Tvornica čokolade?Himna škole

    

Priloženi dokumenti:
Himna skole mp3.mp3

Forum
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Kozala" Rijeka / Ante Kovačića 21, HR-51000 Rijeka / os-kozala-ri.skole.hr / oskozala@os-kozala-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju